ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาในการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากร พื้นที่ลำพูน ต่อกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาในการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากร พื้นที่ลำพูน ต่อกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ
นักวิจัย : เปลวใจ รักษวิณ
คำค้น : การตรวจสอบภาษีอากร , เจ้าหน้าที่สรรพากร , กิจการ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/184937
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เปลวใจ รักษวิณ . (2548). ปัญหาในการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากร พื้นที่ลำพูน ต่อกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
เปลวใจ รักษวิณ . 2548. "ปัญหาในการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากร พื้นที่ลำพูน ต่อกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
เปลวใจ รักษวิณ . "ปัญหาในการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากร พื้นที่ลำพูน ต่อกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2548. Print.
เปลวใจ รักษวิณ . ปัญหาในการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากร พื้นที่ลำพูน ต่อกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2548.