ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะทางอุทกวิทยาและแนวทางจัดการลุ่มน้ำเชิงเขา : กรณีศึกษาลุ่มห้วยโจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะทางอุทกวิทยาและแนวทางจัดการลุ่มน้ำเชิงเขา : กรณีศึกษาลุ่มห้วยโจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : วีระศักดิ์ อุดมโชค
คำค้น : อำเภอสันทราย , ลุ่มห้วยโจ้ , ลักษณะทางอุทกวิทยา , จัดการลุ่มน้ำเชิงเขา , จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/235
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ อุดมโชค . (2539). ลักษณะทางอุทกวิทยาและแนวทางจัดการลุ่มน้ำเชิงเขา : กรณีศึกษาลุ่มห้วยโจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีระศักดิ์ อุดมโชค . 2539. "ลักษณะทางอุทกวิทยาและแนวทางจัดการลุ่มน้ำเชิงเขา : กรณีศึกษาลุ่มห้วยโจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วีระศักดิ์ อุดมโชค . "ลักษณะทางอุทกวิทยาและแนวทางจัดการลุ่มน้ำเชิงเขา : กรณีศึกษาลุ่มห้วยโจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
วีระศักดิ์ อุดมโชค . ลักษณะทางอุทกวิทยาและแนวทางจัดการลุ่มน้ำเชิงเขา : กรณีศึกษาลุ่มห้วยโจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.