ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านจัดสรรน้ำ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านจัดสรรน้ำ
นักวิจัย : สมเกียรติ ประจำวงษ์ , วิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์ , พิพัฒน์ เสถียรพันธฤทธิ์ , ชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ , เจษฎา แก้วกัลยา , กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ , ชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์
คำค้น : งานด้านจัดสรรน้ำ , ประยุกต์ , จำลองทางคณิตศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/234
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ประจำวงษ์ , วิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์ , พิพัฒน์ เสถียรพันธฤทธิ์ , ชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ , เจษฎา แก้วกัลยา , กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ , ชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ . (2540). การศึกษาและประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านจัดสรรน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมเกียรติ ประจำวงษ์ , วิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์ , พิพัฒน์ เสถียรพันธฤทธิ์ , ชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ , เจษฎา แก้วกัลยา , กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ , ชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ . 2540. "การศึกษาและประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านจัดสรรน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมเกียรติ ประจำวงษ์ , วิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์ , พิพัฒน์ เสถียรพันธฤทธิ์ , ชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ , เจษฎา แก้วกัลยา , กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ , ชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ . "การศึกษาและประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านจัดสรรน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
สมเกียรติ ประจำวงษ์ , วิรัตน์ ขาวอุปถัมภ์ , พิพัฒน์ เสถียรพันธฤทธิ์ , ชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ , เจษฎา แก้วกัลยา , กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ , ชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ . การศึกษาและประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการใช้งานด้านจัดสรรน้ำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.