ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน
นักวิจัย : วรี ติยะบุญชัย
คำค้น : สารสกัดจากขมิ้นชัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จารุภา วิโยชน์ , กรกนก อิงคนินันท์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/182109
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรี ติยะบุญชัย . (2550). การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
วรี ติยะบุญชัย . 2550. "การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
วรี ติยะบุญชัย . "การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2550. Print.
วรี ติยะบุญชัย . การพัฒนาสารสกัดหยาบขมิ้นชัน ในรูปอนุภาคไขมันแข็งขนาดไมครอน. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2550.