ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกสังคมพืช โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลธรณีสัณฐาน และสภาพภูมิประเทศ กรณีศึกษาป่าสาธิตงาว จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกสังคมพืช โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลธรณีสัณฐาน และสภาพภูมิประเทศ กรณีศึกษาป่าสาธิตงาว จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : นฤมล นุชเปลี่ยน
คำค้น : ภาพถ่ายทางอากาศ , ดาวเทียม , ป่าสาธิตงาว , พืช
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/182052
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤมล นุชเปลี่ยน . (2549). การจำแนกสังคมพืช โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลธรณีสัณฐาน และสภาพภูมิประเทศ กรณีศึกษาป่าสาธิตงาว จังหวัดลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
นฤมล นุชเปลี่ยน . 2549. "การจำแนกสังคมพืช โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลธรณีสัณฐาน และสภาพภูมิประเทศ กรณีศึกษาป่าสาธิตงาว จังหวัดลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
นฤมล นุชเปลี่ยน . "การจำแนกสังคมพืช โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลธรณีสัณฐาน และสภาพภูมิประเทศ กรณีศึกษาป่าสาธิตงาว จังหวัดลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2549. Print.
นฤมล นุชเปลี่ยน . การจำแนกสังคมพืช โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลธรณีสัณฐาน และสภาพภูมิประเทศ กรณีศึกษาป่าสาธิตงาว จังหวัดลำปาง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2549.