ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านพรุ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านพรุ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
นักวิจัย : รัตนา ทองย้อย , อรวรรณ จันทนฤกษ์ , อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย
คำค้น : ขนส่งขยะมูลฝอย , สารสนเทศภูมิศาสตร์ , เทศบาลตำบลบ้านพรุ , การวางแผนจัดเก็บ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/225
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัตนา ทองย้อย , อรวรรณ จันทนฤกษ์ , อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย . (2541). การวางแผนจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านพรุ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รัตนา ทองย้อย , อรวรรณ จันทนฤกษ์ , อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย . 2541. "การวางแผนจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านพรุ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รัตนา ทองย้อย , อรวรรณ จันทนฤกษ์ , อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย . "การวางแผนจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านพรุ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
รัตนา ทองย้อย , อรวรรณ จันทนฤกษ์ , อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย . การวางแผนจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านพรุ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.