ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการศูนย์วัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการศูนย์วัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
นักวิจัย : พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ
คำค้น : ศูนย์วัฒนธรรมชุมชน , ชุมชนห้วยโป่ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/181557
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ . (2550). การจัดการศูนย์วัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ . 2550. "การจัดการศูนย์วัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ . "การจัดการศูนย์วัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,, 2550. Print.
พรชัย ศักดิ์ศิริโสภณ . การจัดการศูนย์วัฒนธรรมชุมชนบ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,; 2550.