ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : เพทาย บำรุงจิตต์
คำค้น : การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม , ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/180310
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพทาย บำรุงจิตต์ . (2549). ศักยภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย,.
เพทาย บำรุงจิตต์ . 2549. "ศักยภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย,.
เพทาย บำรุงจิตต์ . "ศักยภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย,, 2549. Print.
เพทาย บำรุงจิตต์ . ศักยภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย,; 2549.