ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจเชื้อก่อโรคในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจเชื้อก่อโรคในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : กัลยา ทักษิณาเจนกิจ
คำค้น : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ัจังหวัดขอนแก่น , จุลชีววิทยา , ปรสิตวิทยา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/179878
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัลยา ทักษิณาเจนกิจ . (2549). การสำรวจเชื้อก่อโรคในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น],.
กัลยา ทักษิณาเจนกิจ . 2549. "การสำรวจเชื้อก่อโรคในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น],.
กัลยา ทักษิณาเจนกิจ . "การสำรวจเชื้อก่อโรคในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น],, 2549. Print.
กัลยา ทักษิณาเจนกิจ . การสำรวจเชื้อก่อโรคในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น],; 2549.