ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์การได้รับการปรึกษา ของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์การได้รับการปรึกษา ของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สุนทรี ศรีโกไสย
คำค้น : การฆ่าตัวตาย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ , พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/179826
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุนทรี ศรีโกไสย . (2548). ประสบการณ์การได้รับการปรึกษา ของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลสวนปรุง,.
สุนทรี ศรีโกไสย . 2548. "ประสบการณ์การได้รับการปรึกษา ของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลสวนปรุง,.
สุนทรี ศรีโกไสย . "ประสบการณ์การได้รับการปรึกษา ของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลสวนปรุง,, 2548. Print.
สุนทรี ศรีโกไสย . ประสบการณ์การได้รับการปรึกษา ของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาลสวนปรุง,; 2548.