ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการการศึกษากับชุมชนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา : จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการการศึกษากับชุมชนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา : จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : วันเพ็ญ วอกลาง
คำค้น : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค , การศึกษาชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/178540
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันเพ็ญ วอกลาง . (2549). ผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการการศึกษากับชุมชนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา : จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
วันเพ็ญ วอกลาง . 2549. "ผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการการศึกษากับชุมชนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา : จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง,.
วันเพ็ญ วอกลาง . "ผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการการศึกษากับชุมชนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา : จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง,, 2549. Print.
วันเพ็ญ วอกลาง . ผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการการศึกษากับชุมชนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา : จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง,; 2549.