ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบการจัดเรียงตัวของอนุภาคทรงรีในโครงสร้างของฟิล์มชั้นเดียวที่เกิดจากการดูดซับแบบลำดับขั้น โดยการจำลองระบบแบบมอนที คาร์โล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบการจัดเรียงตัวของอนุภาคทรงรีในโครงสร้างของฟิล์มชั้นเดียวที่เกิดจากการดูดซับแบบลำดับขั้น โดยการจำลองระบบแบบมอนที คาร์โล
นักวิจัย : ภาณุ ด่านวานิชกุล
คำค้น : ฟิล์ม , วิธีมอนติคาร์โล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/178516
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภาณุ ด่านวานิชกุล . (2549). การศึกษารูปแบบการจัดเรียงตัวของอนุภาคทรงรีในโครงสร้างของฟิล์มชั้นเดียวที่เกิดจากการดูดซับแบบลำดับขั้น โดยการจำลองระบบแบบมอนที คาร์โล.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ภาณุ ด่านวานิชกุล . 2549. "การศึกษารูปแบบการจัดเรียงตัวของอนุภาคทรงรีในโครงสร้างของฟิล์มชั้นเดียวที่เกิดจากการดูดซับแบบลำดับขั้น โดยการจำลองระบบแบบมอนที คาร์โล".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ภาณุ ด่านวานิชกุล . "การศึกษารูปแบบการจัดเรียงตัวของอนุภาคทรงรีในโครงสร้างของฟิล์มชั้นเดียวที่เกิดจากการดูดซับแบบลำดับขั้น โดยการจำลองระบบแบบมอนที คาร์โล."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2549. Print.
ภาณุ ด่านวานิชกุล . การศึกษารูปแบบการจัดเรียงตัวของอนุภาคทรงรีในโครงสร้างของฟิล์มชั้นเดียวที่เกิดจากการดูดซับแบบลำดับขั้น โดยการจำลองระบบแบบมอนที คาร์โล. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2549.