ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยา หลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยา หลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน
นักวิจัย : สายชล เกตุษา
คำค้น : พืชสวน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/177788
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายชล เกตุษา . (2548). การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยา หลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
สายชล เกตุษา . 2548. "การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยา หลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
สายชล เกตุษา . "การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยา หลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2548. Print.
สายชล เกตุษา . การส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาสรีรวิทยา หลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลพืชสวน. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2548.