ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : สุกัณฑา หมวดทอง
คำค้น : แพทย์แผนโบราณ , โรงพยาบาลในกำกับของรัฐ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เพ็ญนภา ศรีหริ่ง
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/177636
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุกัณฑา หมวดทอง . (2549). ความต้องการบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนธรขอนแก่น,.
สุกัณฑา หมวดทอง . 2549. "ความต้องการบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนธรขอนแก่น,.
สุกัณฑา หมวดทอง . "ความต้องการบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนธรขอนแก่น,, 2549. Print.
สุกัณฑา หมวดทอง . ความต้องการบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลภาครัฐในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนธรขอนแก่น,; 2549.