ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยอมรับการส่งเสริมกล้าไม้ของราษฎร ในโครงการปกปิดรักษาป่าไม้ และปลูกไม้ฟื้นฟูป่า ลาว-ญี่ปุ่น เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยอมรับการส่งเสริมกล้าไม้ของราษฎร ในโครงการปกปิดรักษาป่าไม้ และปลูกไม้ฟื้นฟูป่า ลาว-ญี่ปุ่น เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นักวิจัย : บัวแก้ว พรชัยสวัสดิ์
คำค้น : กล้าไม้ป่า , โครงการปกปักรักษาป่าไม้และปลูกไม้ฟื้นฟูป่าลาว-ญี่ปุ่น , ป่าไม้
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/177287
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บัวแก้ว พรชัยสวัสดิ์ . (2549). การยอมรับการส่งเสริมกล้าไม้ของราษฎร ในโครงการปกปิดรักษาป่าไม้ และปลูกไม้ฟื้นฟูป่า ลาว-ญี่ปุ่น เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บัวแก้ว พรชัยสวัสดิ์ . 2549. "การยอมรับการส่งเสริมกล้าไม้ของราษฎร ในโครงการปกปิดรักษาป่าไม้ และปลูกไม้ฟื้นฟูป่า ลาว-ญี่ปุ่น เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บัวแก้ว พรชัยสวัสดิ์ . "การยอมรับการส่งเสริมกล้าไม้ของราษฎร ในโครงการปกปิดรักษาป่าไม้ และปลูกไม้ฟื้นฟูป่า ลาว-ญี่ปุ่น เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. Print.
บัวแก้ว พรชัยสวัสดิ์ . การยอมรับการส่งเสริมกล้าไม้ของราษฎร ในโครงการปกปิดรักษาป่าไม้ และปลูกไม้ฟื้นฟูป่า ลาว-ญี่ปุ่น เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2549.