ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและบำบัดน้ำเสีย สำหรับกลุ่มสตรีแม่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและบำบัดน้ำเสีย สำหรับกลุ่มสตรีแม่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
นักวิจัย : นิรุต อุปนันท์
คำค้น : สิ่งแวดล้อมศึกษา , ขยะ , น้ำเสีย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/177269
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิรุต อุปนันท์ . (2549). กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและบำบัดน้ำเสีย สำหรับกลุ่มสตรีแม่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
นิรุต อุปนันท์ . 2549. "กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและบำบัดน้ำเสีย สำหรับกลุ่มสตรีแม่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
นิรุต อุปนันท์ . "กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและบำบัดน้ำเสีย สำหรับกลุ่มสตรีแม่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2549. Print.
นิรุต อุปนันท์ . กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและบำบัดน้ำเสีย สำหรับกลุ่มสตรีแม่บ้าน ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2549.