ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของการใช้เครื่องหว่านปุ๋ยชนิดต่อพ่วงกับแทรกเตอร์ ในแปลงปาล์มน้ำมัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของการใช้เครื่องหว่านปุ๋ยชนิดต่อพ่วงกับแทรกเตอร์ ในแปลงปาล์มน้ำมัน
นักวิจัย : พงษ์ศักดิ์ กฤตยพรพงศ์
คำค้น : เครื่องหว่านปุ๋ย , ปาล์มน้ำมัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จรัสชัย เย็นพลับ
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/176340
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงษ์ศักดิ์ กฤตยพรพงศ์ . (2548). การศึกษาผลของการใช้เครื่องหว่านปุ๋ยชนิดต่อพ่วงกับแทรกเตอร์ ในแปลงปาล์มน้ำมัน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร,.
พงษ์ศักดิ์ กฤตยพรพงศ์ . 2548. "การศึกษาผลของการใช้เครื่องหว่านปุ๋ยชนิดต่อพ่วงกับแทรกเตอร์ ในแปลงปาล์มน้ำมัน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร,.
พงษ์ศักดิ์ กฤตยพรพงศ์ . "การศึกษาผลของการใช้เครื่องหว่านปุ๋ยชนิดต่อพ่วงกับแทรกเตอร์ ในแปลงปาล์มน้ำมัน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร,, 2548. Print.
พงษ์ศักดิ์ กฤตยพรพงศ์ . การศึกษาผลของการใช้เครื่องหว่านปุ๋ยชนิดต่อพ่วงกับแทรกเตอร์ ในแปลงปาล์มน้ำมัน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร,; 2548.