ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำ สำหรับสุกรระยะรุ่นถึงขุน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำ สำหรับสุกรระยะรุ่นถึงขุน
นักวิจัย : เกษมสุข สุขเกษม
คำค้น : สุกร , อาหารสัตว์ , สารละลายไฟฟ้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/174839
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกษมสุข สุขเกษม . (2548). การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำ สำหรับสุกรระยะรุ่นถึงขุน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
เกษมสุข สุขเกษม . 2548. "การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำ สำหรับสุกรระยะรุ่นถึงขุน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
เกษมสุข สุขเกษม . "การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำ สำหรับสุกรระยะรุ่นถึงขุน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2548. Print.
เกษมสุข สุขเกษม . การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำ สำหรับสุกรระยะรุ่นถึงขุน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2548.