ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ continuous flow analysis แบบใหม่ โดยการรวม segmented flow analysis กับ flow injection analysis

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ continuous flow analysis แบบใหม่ โดยการรวม segmented flow analysis กับ flow injection analysis
นักวิจัย : ยุทธพงษ์ อุดแน่น
คำค้น : การไหลของอากาศ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เกตุ กรุดพันธ์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/174163
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุทธพงษ์ อุดแน่น . (2549). การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ continuous flow analysis แบบใหม่ โดยการรวม segmented flow analysis กับ flow injection analysis.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
ยุทธพงษ์ อุดแน่น . 2549. "การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ continuous flow analysis แบบใหม่ โดยการรวม segmented flow analysis กับ flow injection analysis".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
ยุทธพงษ์ อุดแน่น . "การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ continuous flow analysis แบบใหม่ โดยการรวม segmented flow analysis กับ flow injection analysis."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2549. Print.
ยุทธพงษ์ อุดแน่น . การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ continuous flow analysis แบบใหม่ โดยการรวม segmented flow analysis กับ flow injection analysis. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2549.