ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Image encryption scheme based on chaotic maps

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Image encryption scheme based on chaotic maps
นักวิจัย : Su su maung
คำค้น : Data encryption [Computer science]
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/174135
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
Su su maung . (). Image encryption scheme based on chaotic maps.
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท..
Su su maung . . "Image encryption scheme based on chaotic maps".
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท..
Su su maung . "Image encryption scheme based on chaotic maps."
    กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., . Print.
Su su maung . Image encryption scheme based on chaotic maps. กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท.; .