ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาคำตอบสำหรับปัญหาการไหลของกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยรวมขีดจำกัดด้านความมั่นคง ด้วยวิธีจุดภายในไพรมอล-ดูอัล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาคำตอบสำหรับปัญหาการไหลของกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยรวมขีดจำกัดด้านความมั่นคง ด้วยวิธีจุดภายในไพรมอล-ดูอัล
นักวิจัย : อำนวย เผือกนิ่ม
คำค้น : ระบบไฟฟ้ากำลัง , การไหลของกำลังไฟฟ้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/173396
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อำนวย เผือกนิ่ม . (2548). การหาคำตอบสำหรับปัญหาการไหลของกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยรวมขีดจำกัดด้านความมั่นคง ด้วยวิธีจุดภายในไพรมอล-ดูอัล.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
อำนวย เผือกนิ่ม . 2548. "การหาคำตอบสำหรับปัญหาการไหลของกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยรวมขีดจำกัดด้านความมั่นคง ด้วยวิธีจุดภายในไพรมอล-ดูอัล".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
อำนวย เผือกนิ่ม . "การหาคำตอบสำหรับปัญหาการไหลของกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยรวมขีดจำกัดด้านความมั่นคง ด้วยวิธีจุดภายในไพรมอล-ดูอัล."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2548. Print.
อำนวย เผือกนิ่ม . การหาคำตอบสำหรับปัญหาการไหลของกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสม โดยรวมขีดจำกัดด้านความมั่นคง ด้วยวิธีจุดภายในไพรมอล-ดูอัล. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,; 2548.