ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านระบบสืบพันธุ์ชนิดของโคนมสาวลูกผสมขาวดำ การเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ วงจรการเป็นสัด ลักษณะแสดงออกทางคลินิกการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในรังไข่ และระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านระบบสืบพันธุ์ชนิดของโคนมสาวลูกผสมขาวดำ การเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ วงจรการเป็นสัด ลักษณะแสดงออกทางคลินิกการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในรังไข่ และระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย : สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข
คำค้น : โคนม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป , ลาร์สัน, เบอกิตต้า
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/173338
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข . (2549). การศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านระบบสืบพันธุ์ชนิดของโคนมสาวลูกผสมขาวดำ การเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ วงจรการเป็นสัด ลักษณะแสดงออกทางคลินิกการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในรังไข่ และระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง.
    กรุงเทพมหานคร : คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข . 2549. "การศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านระบบสืบพันธุ์ชนิดของโคนมสาวลูกผสมขาวดำ การเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ วงจรการเป็นสัด ลักษณะแสดงออกทางคลินิกการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในรังไข่ และระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง".
    กรุงเทพมหานคร : คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข . "การศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านระบบสืบพันธุ์ชนิดของโคนมสาวลูกผสมขาวดำ การเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ วงจรการเป็นสัด ลักษณะแสดงออกทางคลินิกการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในรังไข่ และระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง."
    กรุงเทพมหานคร : คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549. Print.
สุดสายใจ กรมาทิตย์สุข . การศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านระบบสืบพันธุ์ชนิดของโคนมสาวลูกผสมขาวดำ การเข้าสู่ระยะเจริญพันธุ์ วงจรการเป็นสัด ลักษณะแสดงออกทางคลินิกการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในรังไข่ และระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพมหานคร : คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2549.