ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย :

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย :
นักวิจัย : จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์
คำค้น : ปัญหาสิ่งแวดล้อม , หมู่บ้านกะเหรี่ยงคลิตี้ล่าง , กะเหรี่ยง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/172682
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ . (2547). การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย :.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย],.
จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ . 2547. "การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย :".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย],.
จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ . "การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย :."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย],, 2547. Print.
จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์ . การรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพในมิติหญิง-ชาย :. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย],; 2547.