ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
นักวิจัย : จินดา ธนูศิลป์
คำค้น : งานประชาสัมพันธ์ , โรงเรียน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/172076
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินดา ธนูศิลป์ . (2548). สภาพและปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,.
จินดา ธนูศิลป์ . 2548. "สภาพและปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,.
จินดา ธนูศิลป์ . "สภาพและปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,, 2548. Print.
จินดา ธนูศิลป์ . สภาพและปัญหาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,; 2548.