ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมรักการอ่านของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมรักการอ่านของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : ชมพูนุท สิริพรหมภัทร
คำค้น : พฤติกรรมศาสตร์ , การอ่านขั้นอุดมศึกษา , วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : บรรเลิง สุวรรณางกูร
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/171994
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร . (2549). พฤติกรรมรักการอ่านของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,.
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร . 2549. "พฤติกรรมรักการอ่านของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,.
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร . "พฤติกรรมรักการอ่านของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,, 2549. Print.
ชมพูนุท สิริพรหมภัทร . พฤติกรรมรักการอ่านของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,; 2549.