ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมพอลิเมอร์ร่วมของพอลิไซลอกเซนกับไคโตซาน หรือยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์การสังเคราะห์ และการพิสูจน์เอกลักษณ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมพอลิเมอร์ร่วมของพอลิไซลอกเซนกับไคโตซาน หรือยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์การสังเคราะห์ และการพิสูจน์เอกลักษณ์
นักวิจัย : ภาราดร งามดี
คำค้น : ยางธรรมชาติ , โพลิเมอร์ , ไคโตแซน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/169255
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภาราดร งามดี . (2549). การเตรียมพอลิเมอร์ร่วมของพอลิไซลอกเซนกับไคโตซาน หรือยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์การสังเคราะห์ และการพิสูจน์เอกลักษณ์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
ภาราดร งามดี . 2549. "การเตรียมพอลิเมอร์ร่วมของพอลิไซลอกเซนกับไคโตซาน หรือยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์การสังเคราะห์ และการพิสูจน์เอกลักษณ์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
ภาราดร งามดี . "การเตรียมพอลิเมอร์ร่วมของพอลิไซลอกเซนกับไคโตซาน หรือยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์การสังเคราะห์ และการพิสูจน์เอกลักษณ์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2549. Print.
ภาราดร งามดี . การเตรียมพอลิเมอร์ร่วมของพอลิไซลอกเซนกับไคโตซาน หรือยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์การสังเคราะห์ และการพิสูจน์เอกลักษณ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2549.