ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งานวิจัยการเปลี่ยนสีอัญมณีด้วยพลาสมาโฟกัส

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งานวิจัยการเปลี่ยนสีอัญมณีด้วยพลาสมาโฟกัส
นักวิจัย : รัฐชาติ มงคลนาวิน
คำค้น : อัญมณี , วิจัย , เครื่องพลาสมาโฟกัส
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : บุญโชติ เผ่าสวัสดิ์ยรรยง , ทนง ลีลาวัฒนสุข
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/168901
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัฐชาติ มงคลนาวิน . (2546). งานวิจัยการเปลี่ยนสีอัญมณีด้วยพลาสมาโฟกัส.
    กรุงเทพมหานคร : [สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ],.
รัฐชาติ มงคลนาวิน . 2546. "งานวิจัยการเปลี่ยนสีอัญมณีด้วยพลาสมาโฟกัส".
    กรุงเทพมหานคร : [สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ],.
รัฐชาติ มงคลนาวิน . "งานวิจัยการเปลี่ยนสีอัญมณีด้วยพลาสมาโฟกัส."
    กรุงเทพมหานคร : [สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ],, 2546. Print.
รัฐชาติ มงคลนาวิน . งานวิจัยการเปลี่ยนสีอัญมณีด้วยพลาสมาโฟกัส. กรุงเทพมหานคร : [สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ],; 2546.