ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดลองเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) จากขนาดความยาวเปลือกต่างกัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดลองเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) จากขนาดความยาวเปลือกต่างกัน
นักวิจัย : ธเนศ พุ่มทอง
คำค้น : หอยเป๋าฮื้อ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นพดล ภูวพานิช , นริสา หนูสอน
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/166524
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธเนศ พุ่มทอง . (2549). การทดลองเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) จากขนาดความยาวเปลือกต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์,.
ธเนศ พุ่มทอง . 2549. "การทดลองเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) จากขนาดความยาวเปลือกต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์,.
ธเนศ พุ่มทอง . "การทดลองเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) จากขนาดความยาวเปลือกต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์,, 2549. Print.
ธเนศ พุ่มทอง . การทดลองเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) จากขนาดความยาวเปลือกต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์,; 2549.