ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน ปี นาโนพาร์ติเคิล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน ปี นาโนพาร์ติเคิล
นักวิจัย : วรี ติยะบุญชัย
คำค้น : แอมโฟเทอริซิน บี , นาโนพาร์ติเคิล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/166515
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรี ติยะบุญชัย . (2549). การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน ปี นาโนพาร์ติเคิล.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
วรี ติยะบุญชัย . 2549. "การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน ปี นาโนพาร์ติเคิล".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
วรี ติยะบุญชัย . "การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน ปี นาโนพาร์ติเคิล."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2549. Print.
วรี ติยะบุญชัย . การพัฒนาแอมโฟเทอริซิน ปี นาโนพาร์ติเคิล. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2549.