ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตัดสินใจระบบการทำฟาร์ม ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และไม่เลี้ยงโคนม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตัดสินใจระบบการทำฟาร์ม ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และไม่เลี้ยงโคนม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
นักวิจัย : ศิริจิต ทุ่งหว้า
คำค้น : โคนม , เกษตรกร , ระบบทำฟาร์ม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุธา วัฒนสิทธิ์ , ชัชวาล พัดแดง
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/165649
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริจิต ทุ่งหว้า . (2547). การตัดสินใจระบบการทำฟาร์ม ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และไม่เลี้ยงโคนม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
ศิริจิต ทุ่งหว้า . 2547. "การตัดสินใจระบบการทำฟาร์ม ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และไม่เลี้ยงโคนม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,.
ศิริจิต ทุ่งหว้า . "การตัดสินใจระบบการทำฟาร์ม ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และไม่เลี้ยงโคนม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,, 2547. Print.
ศิริจิต ทุ่งหว้า . การตัดสินใจระบบการทำฟาร์ม ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และไม่เลี้ยงโคนม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,; 2547.