ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยยาแอมโฟเทอริซินบี แบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยยาแอมโฟเทอริซินบี แบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน
นักวิจัย : มาลี เตชพรรุ่ง
คำค้น : เยื่อหุ้มสมองอักเสบ , ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี , แอมโฟเทอริซิน บี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/164004
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มาลี เตชพรรุ่ง . (2547). การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยยาแอมโฟเทอริซินบี แบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
มาลี เตชพรรุ่ง . 2547. "การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยยาแอมโฟเทอริซินบี แบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
มาลี เตชพรรุ่ง . "การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยยาแอมโฟเทอริซินบี แบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.
มาลี เตชพรรุ่ง . การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวี ด้วยยาแอมโฟเทอริซินบี แบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2547.