ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีภาวะผู้นำสูงทั้งมิติงานและมิติการรักษาความสัมพันธ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีภาวะผู้นำสูงทั้งมิติงานและมิติการรักษาความสัมพันธ์
นักวิจัย : ลาวัลย์ ทองศรีสมบูรณ์
คำค้น : ภาวะผู้นำ , นักเรียนมัธยมศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/163257
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลาวัลย์ ทองศรีสมบูรณ์ . (2547). ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีภาวะผู้นำสูงทั้งมิติงานและมิติการรักษาความสัมพันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ลาวัลย์ ทองศรีสมบูรณ์ . 2547. "ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีภาวะผู้นำสูงทั้งมิติงานและมิติการรักษาความสัมพันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ลาวัลย์ ทองศรีสมบูรณ์ . "ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีภาวะผู้นำสูงทั้งมิติงานและมิติการรักษาความสัมพันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.
ลาวัลย์ ทองศรีสมบูรณ์ . ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีภาวะผู้นำสูงทั้งมิติงานและมิติการรักษาความสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2547.