ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอัตราความชุกของพยาธิ Wuchereria bancrofti ในแรงงานสัญชาติพม่าในเขตเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอัตราความชุกของพยาธิ Wuchereria bancrofti ในแรงงานสัญชาติพม่าในเขตเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา
คำค้น : พยาธิวูเชอเรเนีย แบนครอฟที , พยาธิฟิลาเรีย , แรงงานต่างด้าวพม่า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วิลาวัลย์ ภูเด่นแดน
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/163117
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา . (2546). การศึกษาอัตราความชุกของพยาธิ Wuchereria bancrofti ในแรงงานสัญชาติพม่าในเขตเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา . 2546. "การศึกษาอัตราความชุกของพยาธิ Wuchereria bancrofti ในแรงงานสัญชาติพม่าในเขตเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร,.
อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา . "การศึกษาอัตราความชุกของพยาธิ Wuchereria bancrofti ในแรงงานสัญชาติพม่าในเขตเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร,, 2546. Print.
อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา . การศึกษาอัตราความชุกของพยาธิ Wuchereria bancrofti ในแรงงานสัญชาติพม่าในเขตเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร,; 2546.