ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทำสวนพลับ ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทำสวนพลับ ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : จิราพร จรรยาอ่อน
คำค้น : สวนพลับ , พลับ (พืช)
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/163002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิราพร จรรยาอ่อน . (2548). การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทำสวนพลับ ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
จิราพร จรรยาอ่อน . 2548. "การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทำสวนพลับ ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
จิราพร จรรยาอ่อน . "การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทำสวนพลับ ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2548. Print.
จิราพร จรรยาอ่อน . การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทำสวนพลับ ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2548.