ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยของรัฐ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักวิจัย : ดาวระดา ธรธรรม
คำค้น : การบริหารงานวิชาการ , สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ , บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/162249
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดาวระดา ธรธรรม . (2547). การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ดาวระดา ธรธรรม . 2547. "การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
ดาวระดา ธรธรรม . "การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.
ดาวระดา ธรธรรม . การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2547.