ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยประเมินผลโครงการจัดการศึกษา ตามแนวคิดความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน : กรณีศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยประเมินผลโครงการจัดการศึกษา ตามแนวคิดความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน : กรณีศึกษา
นักวิจัย : กมลทิพย์ ศรีหาเศษ
คำค้น : การประเมินโครงการ , ความร่วมมือทางการศึกษา , ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน , การจัดการศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/162208
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ . (2547). การวิจัยประเมินผลโครงการจัดการศึกษา ตามแนวคิดความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน : กรณีศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ . 2547. "การวิจัยประเมินผลโครงการจัดการศึกษา ตามแนวคิดความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน : กรณีศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ . "การวิจัยประเมินผลโครงการจัดการศึกษา ตามแนวคิดความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน : กรณีศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2547. Print.
กมลทิพย์ ศรีหาเศษ . การวิจัยประเมินผลโครงการจัดการศึกษา ตามแนวคิดความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน : กรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2547.