ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนะของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ศึกษากรณี : จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนะของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ศึกษากรณี : จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : ทัชชา สามัคคีนิชย์
คำค้น : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย , บริการสาธารณะ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/161209
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทัชชา สามัคคีนิชย์ . (2548). ทัศนะของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ศึกษากรณี : จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,.
ทัชชา สามัคคีนิชย์ . 2548. "ทัศนะของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ศึกษากรณี : จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,.
ทัชชา สามัคคีนิชย์ . "ทัศนะของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ศึกษากรณี : จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,, 2548. Print.
ทัชชา สามัคคีนิชย์ . ทัศนะของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ศึกษากรณี : จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,; 2548.