ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยศูนย์สุขภาพชุมชน ของเครือข่ายบริการสาธารณสุขด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2546

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยศูนย์สุขภาพชุมชน ของเครือข่ายบริการสาธารณสุขด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2546
นักวิจัย : บัณฑิต ไทยอุดม
คำค้น : ศูนย์สุขภาพชุมชน , การวิเคราะห์ต้นทุน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/160606
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บัณฑิต ไทยอุดม . (2547). การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยศูนย์สุขภาพชุมชน ของเครือข่ายบริการสาธารณสุขด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2546.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
บัณฑิต ไทยอุดม . 2547. "การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยศูนย์สุขภาพชุมชน ของเครือข่ายบริการสาธารณสุขด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2546".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
บัณฑิต ไทยอุดม . "การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยศูนย์สุขภาพชุมชน ของเครือข่ายบริการสาธารณสุขด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2546."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2547. Print.
บัณฑิต ไทยอุดม . การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยศูนย์สุขภาพชุมชน ของเครือข่ายบริการสาธารณสุขด่านขุดทด จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2546. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2547.