ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้วิธีธรณีสถิติ ในการศึกษาค่านำไฟฟ้าของชั้นดินในสนามบริเวณอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้วิธีธรณีสถิติ ในการศึกษาค่านำไฟฟ้าของชั้นดินในสนามบริเวณอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล
คำค้น : ธรณีสถิติ , ดิน , ค่าการนำไฟฟ้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/159690
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล . (2546). การประยุกต์ใช้วิธีธรณีสถิติ ในการศึกษาค่านำไฟฟ้าของชั้นดินในสนามบริเวณอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล . 2546. "การประยุกต์ใช้วิธีธรณีสถิติ ในการศึกษาค่านำไฟฟ้าของชั้นดินในสนามบริเวณอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,.
วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล . "การประยุกต์ใช้วิธีธรณีสถิติ ในการศึกษาค่านำไฟฟ้าของชั้นดินในสนามบริเวณอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,, 2546. Print.
วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล . การประยุกต์ใช้วิธีธรณีสถิติ ในการศึกษาค่านำไฟฟ้าของชั้นดินในสนามบริเวณอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล,; 2546.