ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดตรวจสอบ ELISA KIT ต้นแบบ เพื่อตรวจหาสารพิษ Microcystin ในน้ำ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดตรวจสอบ ELISA KIT ต้นแบบ เพื่อตรวจหาสารพิษ Microcystin ในน้ำ
นักวิจัย : วิเชียร ยงมานิตชัย
คำค้น : ชุดตรวจสอบสารพิษไมโครซิสตินในน้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุวรรณา กลัดพันธุ์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/159371
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิเชียร ยงมานิตชัย . (2548). การพัฒนาชุดตรวจสอบ ELISA KIT ต้นแบบ เพื่อตรวจหาสารพิษ Microcystin ในน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
วิเชียร ยงมานิตชัย . 2548. "การพัฒนาชุดตรวจสอบ ELISA KIT ต้นแบบ เพื่อตรวจหาสารพิษ Microcystin ในน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
วิเชียร ยงมานิตชัย . "การพัฒนาชุดตรวจสอบ ELISA KIT ต้นแบบ เพื่อตรวจหาสารพิษ Microcystin ในน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2548. Print.
วิเชียร ยงมานิตชัย . การพัฒนาชุดตรวจสอบ ELISA KIT ต้นแบบ เพื่อตรวจหาสารพิษ Microcystin ในน้ำ. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2548.