ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ และชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ และชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
นักวิจัย : สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล
คำค้น : โครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก , สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/159336
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . (2548). การศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ และชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . 2548. "การศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ และชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.
สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . "การศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ และชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,, 2548. Print.
สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล . การศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ และชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,; 2548.