ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความต้องการเปลี่ยนงาน ของพนักงานบริษัทยาข้ามชาติ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความต้องการเปลี่ยนงาน ของพนักงานบริษัทยาข้ามชาติ
นักวิจัย : นันทพร ลิ้มอิ่ม
คำค้น : บรรยากาศองค์การ , บริษัทยาข้ามชาติ , การเปลี่ยนงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/158619
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นันทพร ลิ้มอิ่ม . (2548). ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความต้องการเปลี่ยนงาน ของพนักงานบริษัทยาข้ามชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
นันทพร ลิ้มอิ่ม . 2548. "ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความต้องการเปลี่ยนงาน ของพนักงานบริษัทยาข้ามชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
นันทพร ลิ้มอิ่ม . "ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความต้องการเปลี่ยนงาน ของพนักงานบริษัทยาข้ามชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2548. Print.
นันทพร ลิ้มอิ่ม . ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความต้องการเปลี่ยนงาน ของพนักงานบริษัทยาข้ามชาติ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2548.