ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของการทำผิวสุดท้ายต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของการทำผิวสุดท้ายต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม
นักวิจัย : พนาฤทธิ์ เศรษฐกูล
คำค้น : เหล็กกล้าไร้สนิม , การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , นพรัตน์ กาญจนประยุธ
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/158258
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พนาฤทธิ์ เศรษฐกูล . (2548). ผลกระทบของการทำผิวสุดท้ายต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
พนาฤทธิ์ เศรษฐกูล . 2548. "ผลกระทบของการทำผิวสุดท้ายต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
พนาฤทธิ์ เศรษฐกูล . "ผลกระทบของการทำผิวสุดท้ายต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2548. Print.
พนาฤทธิ์ เศรษฐกูล . ผลกระทบของการทำผิวสุดท้ายต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,; 2548.