ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์จ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์จ
นักวิจัย : พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
คำค้น : ท่อนาโนคาร์บอน , เส้นใยนาโนซิลิกอนคาร์ไบด์ , อาร์คดิสชาร์จ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/157966
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิศิษฐ์ สิงห์ใจ . (2548). เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์จ.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
พิศิษฐ์ สิงห์ใจ . 2548. "เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์จ".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
พิศิษฐ์ สิงห์ใจ . "เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์จ."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2548. Print.
พิศิษฐ์ สิงห์ใจ . เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีอาร์คดิสชาร์จ. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2548.