ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของโลหะเงินเจือสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของโลหะเงินเจือสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2
นักวิจัย : สมนึก วัฒนศรียกุล
คำค้น : เงิน , เครื่องประดับ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ศิริพร ดาวพิเศษ , สุรัตน์ วรรณศรี
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/157944
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมนึก วัฒนศรียกุล . (2547). การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของโลหะเงินเจือสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
สมนึก วัฒนศรียกุล . 2547. "การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของโลหะเงินเจือสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
สมนึก วัฒนศรียกุล . "การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของโลหะเงินเจือสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2547. Print.
สมนึก วัฒนศรียกุล . การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของโลหะเงินเจือสำหรับการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ ตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,; 2547.