ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาประชาธิปไตยและการตรวจสอบโดยประชาชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาประชาธิปไตยและการตรวจสอบโดยประชาชน
นักวิจัย : ภมร ขันธหัตถ์
คำค้น : ประชาธิปไตย , องค์การบริหารส่วนตำบล , การเลือกตั้งท้องถิ่น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/156805
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภมร ขันธหัตถ์ . (2547). การพัฒนาประชาธิปไตยและการตรวจสอบโดยประชาชน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ภมร ขันธหัตถ์ . 2547. "การพัฒนาประชาธิปไตยและการตรวจสอบโดยประชาชน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ภมร ขันธหัตถ์ . "การพัฒนาประชาธิปไตยและการตรวจสอบโดยประชาชน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2547. Print.
ภมร ขันธหัตถ์ . การพัฒนาประชาธิปไตยและการตรวจสอบโดยประชาชน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2547.