ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมทางการศึกษา ของผู้ปกครองกับผลการเรียนของนักเรียน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมทางการศึกษา ของผู้ปกครองกับผลการเรียนของนักเรียน
นักวิจัย : ปราณี สุขอุดม
คำค้น : การมีส่วนร่วมทางการศึกษา , ผู้ปกครอง , นักเรียนประถมศึกษา , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/156597
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปราณี สุขอุดม . (2548). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมทางการศึกษา ของผู้ปกครองกับผลการเรียนของนักเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,.
ปราณี สุขอุดม . 2548. "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมทางการศึกษา ของผู้ปกครองกับผลการเรียนของนักเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,.
ปราณี สุขอุดม . "การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมทางการศึกษา ของผู้ปกครองกับผลการเรียนของนักเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,, 2548. Print.
ปราณี สุขอุดม . การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมทางการศึกษา ของผู้ปกครองกับผลการเรียนของนักเรียน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา,; 2548.