ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาเคมี เรื่อง การจัดจำแนกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาเคมี เรื่อง การจัดจำแนกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นักวิจัย : กาญจนา เทนอิสสระ
คำค้น : เคมี , นักเรียนมัธยมศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/155438
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา เทนอิสสระ . (2547). การสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาเคมี เรื่อง การจัดจำแนกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
กาญจนา เทนอิสสระ . 2547. "การสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาเคมี เรื่อง การจัดจำแนกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
กาญจนา เทนอิสสระ . "การสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาเคมี เรื่อง การจัดจำแนกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2547. Print.
กาญจนา เทนอิสสระ . การสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาเคมี เรื่อง การจัดจำแนกสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2547.