ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่น 18 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่น 18 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล
คำค้น : ความพอใจของนายจ้าง , ผู้สำเร็จการศึกษา , นายจ้าง , สาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/155188
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล . (2548). ความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่น 18 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,.
พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล . 2548. "ความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่น 18 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,.
พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล . "ความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่น 18 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,, 2548. Print.
พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล . ความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) รุ่น 18 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น,; 2548.