ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจครรภ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจครรภ์
นักวิจัย : พันทวี เชื้อขาว
คำค้น : ครรภ์ , การตรวจครรภ์ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/154230
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พันทวี เชื้อขาว . (2548). การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจครรภ์.
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
พันทวี เชื้อขาว . 2548. "การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจครรภ์".
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
พันทวี เชื้อขาว . "การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจครรภ์."
    กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2548. Print.
พันทวี เชื้อขาว . การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจครรภ์. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2548.